Fundacja Polskie Instalacje Gaśnicze wraz z European Fire Sprinkler Network oraz Centrum Naukowo Badawczym Ochrony Przeciwpożarowym im. Józefa Tuliszkowskiego Państwowym Instytutem Badawczym serdecznie zapraszają na konferencję techniczną POLIG 24 poświęconą tematyce stałych urządzeń gaśniczych oraz ograniczaniu strat pożarowych, która odbędzie się 31 stycznia 2024 r. w Hotelu Boss przy ul. Żwanowieckiej 20 w Warszawie.

Celem konferencji jest upowszechnianie wiedzy na temat stałych urządzeń gaśniczych, prezentacja najnowszych technologii i rozwiązań w tym obszarze, jak również wymiana informacji oraz poglądów pomiędzy zainteresowanymi środowiskami. Konferencja kierowana jest przede wszystkim do projektantów, inżynierów i specjalistów z zakresu ochrony przeciwpożarowej, rzeczoznawców ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych oraz osoby aspirujące do tej roli, funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej, ubezpieczycieli i brokerów ubezpieczeniowych, właścicieli i zarządców budynków, a także do wszystkich innych osób zainteresowanych tą niewątpliwie ciekawą i ważną tematyką.

Konferencja otrzymała autoryzację KG PSP jako oficjalne punktowane szkolenie rzeczoznawców (3 pkt). W przypadku rzeczoznawców rejestrację prowadzi CNBOP-PIB. Linki do rejestracji uczestników i rzeczoznawców znajdują się poniżej.

Do tej pory konferencję postanowiły wesprzeć sponsorsko, wystawienniczo i merytorycznie następujące firmy. Serdecznie dziękujemy i zapraszamy do współpracy inne podmioty. Informacja o pakietach sponsorskich znajduje się pod poniższym linkiem.

Sponsor lunchu
Sponsor przerw kawowych
Sponsor tłumaczenia symultanicznego
Sponsorzy Złoci
Sponsor spotkania networkingowego
Sponsorzy Srebrni i Brązowi

Poniżej przedstawiony jest program konferencji. Należy spodziewać się w nim niewielkich zmian i uzupełnień.

W przeddzień konferencji, czyli w dniu 30 stycznia w godzinach 19.00 – 22.00 odbędzie się powitalne spotkanie networkingowe w hotelu Boss (prawdopodobnie w klubie Retro z torami do kręgli – link).

Czas trwaniaPrelegentTemat
8.30 – 8.40OrganizatorzyPowitanie uczestników
8.40-9.05dr Michał Chmiel
(CNBOP)
Aktualny stan wymagań w zakresie oceny zgodności podzespołów stałych urządzeń gaśniczych – certyfikacja i dopuszczenia
9.05-9.30Tom Roche
(FM Global)
Nowe wytyczne FM Global w zakresie interakcji tryskaczy i klap dymowych
9.30-9.55Christian Brandenbach
(Viking)
Klasyfikacja cieczy palnych oraz ochrona przestrzeni ich składowania
9.55-10.20Leszek Golachowski
(Riskonet)
Klasyfikacja pożarowa towarów i materiałów niestandardowych w kontekście doboru rozwiązań i zabezpieczeń przeciwpożarowych
10.20-10.50Przerwa kawowaInterakcja z wystawcami, prelegentami i uczestnikami
10.50-11.35Adam Masłowski
(Akademia Projektanta)
Problematyka projektowania pompowni tryskaczowych
11.35-12.00Arjan Ten Broeke
(Tyco Netherlands)
Ochrona tryskaczowa chłodni i innych podobnych obiektów
12.00-12.45Nicolas Lochet (ELEN Risk Consulting)Problematyka ochrony magazynów zautomatyzowanych (ASRS, MFC, AMR)
12.45-13.45LunchInterakcja z wystawcami, prelegentami i uczestnikami
13.45-14.10Bogdan Racięga
(Baltic Fire Laboratory)
Przedstawienie działalności i możliwości Baltic Fire Laboratory w zakresie testowania stałych urządzeń gaśniczych.
14.10-14.35Guy Watson
(Reliable Sprinklers)
Nowe rozwiązania w zakresie ochrony tryskaczowej przy produkcji baterii litowo-jonowych oraz w zakresie zmniejszania odległości między regałami w magazynach wysokiego składowania wg NFPA 13
14.35-15.00Cedric Verstrynge
(Victaulic)
Optymalizacja gaszenia pożarów przy użyciu ekologicznego niskociśnieniowego systemu hybrydowego
15.00-15.20Przerwa kawowaInterakcja z wystawcami, prelegentami i uczestnikami
15.20-15.45Maciej Włodyga
(Rapidrop)
Tryskacze rezydentalne w Wielkiej Brytanii – zastosowania, projektowanie, instalacja, koszty
15.45-16.10Gniewosz Siemiątkowski
(VID FireKill)
Doświadczenia Duńskie w walce z pożarami aut elektrycznych na statkach w odniesieniu do projektowania mgły wodnej w garażach podziemnych ze stacjami ładowania EV
16.10-16.35Kamil Swietnicki
(VdS Polska)
Problematyka projektowania instalacji mgły wodnej dla różnych rodzajów budynków
16.35-17.15Wszyscy prelegenciDyskusja panelowa

Zamknij Menu