Celem Fundacji jest upowszechnianie stosowania stałych urządzeń gaśniczych oraz zapobieganie dużym stratom pożarowym (ludzkim, finansowym, społecznym, środowiskowym).

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

 1. Popularyzację rzetelnej wiedzy oraz intensyfikację wymiany informacji i poglądów w zakresie:
  • zalet, korzyści płynących ze stosowania stałych urządzeń gaśniczych oraz przykładów sukcesów wynikających z ich stosowania
  • technologii urządzeń i instalacji stałych urządzeń gaśniczych – zasad działania, projektowania, odbiorów, konserwacji itp.
  • przyczyn dużych strat pożarowych
  • danych statystycznych krajowych i zagranicznych na temat pożarów i strat
  • konsekwencji społecznych i gospodarczych dużych pożarów
  • strat środowiskowych w wyniku dużych pożarów
 2. Wspieranie:
  • edukacji o SUG wśród funkcjonariuszy straży pożarnej, architektów, projektantów, rzeczoznawców, ubezpieczycieli, zarządców obiektów, inwestorów itp.
  • racjonalnego rozwoju uwarunkowań prawno-formalnych w obszarze stałych urządzeń gaśniczych
  • badań i prac naukowych w obszarze zapobiegania dużym stratom pożarowym
  • rozwoju stałych urządzeń gaśniczych jako skutecznego sposobu zapobiegania dużym stratom pożarowym oraz zwiększania poziomu świadomości na ten temat w istotnych środowiskach
  • rozwoju wysokiej jakości usług projektowych i instalacyjnych w zakresie stałych urządzeń gaśniczych a także ich certyfikacji i inspekcji
  • idei i potrzeby niezależnych usług audytowych i ubezpieczeniowych jako powiązanego systemu wpływającego na zapobieganie dużym stratom pożarowym

Zamknij Menu