dr Michał Chmiel
(CNBOP)
Dr Michał Chmiel jest kierownikiem Jednostki Certyfikującej CNBOP-PIB w Józefowie. Pełni funkcję audytora inspekcji zakładowej kontroli Produkcji (ZKP) oraz ocen warunków techniczno – organizacyjnych (WTO). Pracuje również jako wykładowca na szkoleniach  dla rzeczoznawców ds. zabezpieczeń ppoż., inspektorów ochrony przeciwpożarowej, projektantów, instalatorów i konserwatorów.

Tom Roche
(FM Global)
Tom Roche jest w firmie FM Global starszym konsultantem w Grupie Międzynarodowych Przepisów i Standardów. Tom Roche stara się dzielić wiedzą i doświadczeniem FM Global wspierając racjonalny rozwój przepisów budowlanych oraz standardów zapobiegania stratom na całym świecie. W Wielkiej Brytanii jest sekretarzem stowarzyszenia Business Sprinkler Alliance, które promuje stosowanie automatycznych tryskaczy w obiektach przemysłowych i komercyjnych oraz jest dyrektorem ds. aktywnej ochrony w Federacji Sektora Pożarowego, gdzie promuje prace nad systemami aktywnej ochrony przeciwpożarowej oraz wspiera prace analityczne dotyczące przepisów przeciwpożarowych. Przed objęciem obecnego stanowiska Tom Roche piastował różne stanowiska inżynieryjne i kierownicze, dużo podróżując, wspierając klientów firmy na całym świecie. Tom posiada tytuł licencjata i magistra inżynierii mechanicznej i elektronicznej uzyskany na Uniwersytecie w Lancaster.

Christian Brandenbach
(Viking)
Christian Brandenbach od 14 lat zajmuje się w firmie Viking doradztwem w zakresie komponentów i systemów związanych ze stałymi urządzeniami gaśniczymi, szczególnie w obszarze pianowych instalacji gaśniczych. W swojej pracy zawsze stara się by rozwiązania przez niego polecane w jak największy sposób ułatwiały życie instalatorom i konserwatorom, a przede wszystkim umożliwiały niezawodną ochronę działalności gospodarczej prowadzonej przez klientów.

Leszek Golachowski
(Riskonet Polska)
Leszek Golachowski jest prezesem zarządu Riskonet – firmy doradczej działającej na arenie międzynarodowej i specjalizującej się w dziedzinie bezpieczeństwa i zarządzania ryzykiem. Posiada tytuł magistra inż. oceny ryzyka oraz ukończył studia podyplomowe na kierunku Inżynieria Bezpieczeństwa Pożarowego w Akademii Pożarniczej w Warszawie. Jest również certyfikowanym projektantem instalacji tryskaczowych CNBOP oraz ekspertem BHP. 

Adam Masłowski
(Akademia Projektanta)
Adam Masłowski jest właścicielem oraz głównym projektantem w firmie Pracownia Sanitarna Adam Masłowski. Jest to pracownia autorska zajmująca się kompleksową obsługą budowlanego procesu inwestycyjnego. Firma specjalizuje się w projektowaniu sieci, urządzeń i instalacji cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych, kanalizacyjnych, przeciwpożarowych i elektrycznych. Adam Masłowski prowadzi również popularną Akademię Projektanta Instalacji Sanitarnych, która jest znaczącym zasobem wiedzy na temat projektowania instalacji sanitarnych, co obejmuje również instalacje stałych urządzeń gaśniczych. 

Arjan Ten Broeke
(Johnson Controls)
Arjan Ten Broeke pracuje w firmie Johnson Controls jako menadżer ds. rozwoju biznesu, wspierając produkty ochrony przeciwpożarowej firmy w regionie Beneluksu i Wielkiej Brytanii. Arjan posiada ponad 20-letnie doświadczenie na rynku zabezpieczeń przeciwpożarowych. Reprezentuje Johnson Controls w kilku lokalnych i europejskich komitetach i grupach roboczych.

Nicolas Lochet
(ELEN Risk Consulting)
Nicolas Lochet jest właścicielem firmy konsultingowej ELEN Risk Consulting zajmującej się oceną ryzyka. Wcześniej przez 13 lat pracował w branży ubezpieczeniowej, ostatnio jako Regionalny Menedżer Techniczny w Allianz w regionach Morza Śródziemnego i Afryki, Iberii i Ameryki Łacińskiej. Przez 7 lat pracował w branży motoryzacyjnej i przeciwpożarowej. Posiada rozległą wiedzę w zakresie zarządzania ryzykiem oraz specjalistyczną wiedzę w zakresie łatwopalnych cieczy przechowywanych w przenośnych pojemnikach, akumulatorów litowo-jonowych oraz automatycznych systemów składowania i wyszukiwania. Jest inżynierem przemysłowym i posiada tytuł MBA na Sorbonie.

Gniewosz Siemiątkowski
(VID Fire Kill)
Gniewosz Siemiątkowski jest menedżerem ds. Rozwoju Biznesu w firmie VID Fire-Kill. Jest pasjonatem tworzenia i rozwijania rynku niskociśnieniowych rozwiązań w zakresie mgły wodnej w regionie Europy Środkowo-Wschodniej. Ma ponad dwuletnie doświadczenie na tym stanowisku, pracując z klientami z różnych sektorów i branż, takimi jak centra danych, obiekty zabytkowe, obiekty przemysłowe i kompleksy mieszkalne. Wykorzystuje swoje doświadczenie inżynierskie i wiedzę, aby przyczynić się do rozwoju i standaryzacji systemów ochrony przeciwpożarowej na poziomie europejskim. Jest ekspertem grupy roboczej w Europejskim Komitecie Normalizacyjnym, gdzie uczestniczy w opracowywaniu oraz rewizji norm i wytycznych dotyczących systemów mgły wodnej. Opublikował wiele artykułów na te tematy w czasopismach branżowych i magazynach, dzieląc się swoją wiedzą i spostrzeżeniami z szerszą społecznością związaną z ochroną przeciwpożarową.

Guy Watson
(Reliable)
Guy Watson jest dyrektorem technicznym w firmie Reliable, która jest producentem sprzętu w obszarze instalacji gaśniczych. Jest również wykwalifikowanym inżynierem ds. ryzyka i projektantem systemów tryskaczowych oraz dyrektorem ds. usług technicznych na region Europy. Wcześniej pracował jako starszy konsultant w firmie AON Risk Solutions, która zapewnia globalne doradztwo w zakresie kontroli i inżynierii ryzyka. Był również doradca ds. ryzyka ubezpieczeniowego. Z wykształcenia jest Inżynierem aeronautyki. Ukończył Fareham College Aerospace w kierunku inżynierii lotniczej i kosmicznej.

Cedric Verstrynge
(Victaulic)
Cedric Verstrynge jest w firmie Victaulic specjalistą ds. systemu Vortex. System Victaulic Vortex to system gaśniczy wykorzystujący hybrydową mgłę azotu i wody do gaszenia pożarów specjalnych zagrożeń pożarowych. Główne zastosowania systemu Vortex to: centra danych, turbiny, generatory, energetyka, elektryka, muzea. Jego główną rolą jest dostarczanie informacji technicznych i pomaganie klientom w zrozumieniu zalet tego systemu. Posiada 11 lat praktyki jako projektant instalacji tryskaczowych oraz projektant pomieszczeń mechanicznych w różnych gałęziach przemysłu, z wykorzystaniem technologii rowkowej firmy Victaulic.

Maciej Włodyga
(Rapidrop)
Maciej Włodyga jest od 6 lat menadżerem ds. sprzedaży w firmie Rapidrop.  Wcześniej przez blisko 3 lata zdobywał doświadczenie w firmie Normbud w zakresie instalacji przeciwpożarowych tryskaczowych, hydrantowych i pianowych. Ukończył Politechnikę Warszawską na wydziale inżynierii środowiska. Posiada tytuł magistra inżyniera w tej specjalności.

Bogdan Racięga
(Baltic Fire Laboratory)
Bogdan Racięga jest dyrektorem Baltic Fire Laboratory w Tuchomiu, koło Gdańska. Kieruje międzynarodowym zespołem ekspertów technicznych, który uzyskał szeroką akredytację w zakresie zapewniania certyfikacji produktów i systemów, obejmującą wymagania IMO, EN, FM oraz wymagań wielu innych organizacji dotyczących testowania i certyfikacji systemów przeciwpożarowych, takich jak instalacji mgły wodnej, Instalacji tryskaczowych, gaśnic przenośnych, pianowych systemów gaśniczych, gazowych urządzeń gaśniczych.

Kamil Swietnicki
(VdS Polska)
Kamil Świetnicki od prawie 12 lat jest rzeczoznawcą VdS w Oddziale Kontroli Technicznej VdS Schadenverhütung Sp. z o.o. Od 8 lat jest menadżerem obszaru kontroli VdS prowadzonych w ramach wymagań FM Global. Jest specjalistą w zakresie instalacji mgły wodnej i stałych urządzeń gaśniczych wodnych, przeprowadza kontrole tych instalacji zarówno na terenie Polski, jak i za granicą. Jest prelegentem szkoleń cyklicznie organizowanych przez Centrum Edukacji VdS: „Stałe urządzenia gaśnicze wodne wg PN-EN i VdS” i „Instalacje mgły wodnej wg VdS”, a także wielu konferencji, w tym również zagranicznych.
Zamknij Menu