• Udział w pracach Polskiego Komitetu Normalizacyjnego (KT 244 ds. Sprzętu, Środków i Urządzeń Ratowniczo – Gaśniczych)
  • Udział w pracach Polskiego Komitetu Normalizacyjnego (KT 180/PK 1 ds. Systemów Kontroli Rozprzestrzeniania Dymu i Ciepła)
  • Przygotowanie propozycji i rejestracja minimalnych kwalifikacji z zakresu projektowania stałych urządzeń gaśniczych w Zintegrowanym Rejstrze Kwalifikacji.
  • Przygotowanie propozycji i rejestracja minimalnych kwalifikacji z zakresu montażu i konserwacji stałych urządzeń gaśniczych w Zintegrowanym Rejstrze Kwalifikacji.
  • Przetłumaczenie normy PN-EN 12845 zakończone jej publikacją przez PKN
  • Analiza filozofii i zasad ochrony budynków produkcyjno-magazynowych w innych krajach europejskich i USA
  • Analiza zawartych w przepisach korzyści płynących ze stosowania instalacji gaśniczych w krajach europejskich i USA
  • Analiza niezawodności instalacji gaśniczych w Polsce
  • Analiza porównawcza filozofii ochrony budynków w Polsce i innych krajach europejskich
  • Publikacje o tematyce instalacji gaśniczych w czasopismach o profilu ochrony przeciwpożarowej
  • Wsparcie i koordynacja programu stypendialnego dla studentów pracujących naukowo na rzecz instalacji gaśniczych

Zamknij Menu