Działalność

 • Wsparcie merytoryczne i organizacyjne konferencji SUPFIRE19 oraz prace na rzecz konferencji SUPFIRE20
 • Udział w pracach Polskiego Komitetu Normalizacyjnego (KT 244 ds. Sprzętu, Środków i Urządzeń Ratowniczo – Gaśniczych)
 • Stworzenie strony badawczo-edukacyjnej FireMap o dużych pożarach i stratach pożarowych w Polsce
 • Przygotowanie propozycji minimalnych kwalifikacji z zakresu projektowania i montażu instalacji gaśniczych do Zintegrowanego Rejstru Kwalifikacji.
 • Analiza filozofii i zasad ochrony budynków produkcyjno-magazynowych w innych krajach europejskich i USA
 • Analiza zawartych w przepisach korzyści płynących ze stosowania instalacji gaśniczych w krajach europejskich i USA
 • Analiza z zakresu niezawodności instalacji gaśniczych w Polsce
 • Analiza porównawcza filozofii ochrony budynków w Polsce i innych krajach europejskich
 • Przetłumaczenie normy PN-EN 12845 (trwa weryfikacja) oraz starania w kierunku opublikowania jej przez PKN
 • Przetłumaczenie normy NFPA 13 (trwa weryfikacja)
 • Współpraca z Polską Izbą Ubezpieczeń i wybranymi firmami ubezpieczeniowymi mająca na celu zbadanie sposobu postrzegania przez tą branżę instalacji gaśniczych w budynkach produkcyjno-magazynowych i uwzględniania ich w praktyce ubezpieczeniowej
 • Publikacje o tematyce instalacji gaśniczych w kwartalniku Ochrona Przeciwpożarowa
 • Wsparcie i koordynacja programu stypendialnego dla studentów pracujących naukowo na rzecz instalacji gaśniczych
Zamknij Menu