Tryskacze w mieszkaniach w UK – rewolucyjne zmiany

26 maja rząd brytyjski opublikował zmiany w przepisach dotyczących bezpieczeństwa pożarowego w budynkach w Anglii. Zmiany obejmują wymóg montażu tryskaczy w mieszkaniach, jeżeli najwyższe piętro jest położone wyżej niż 11 m ponad poziomem terenu. Wcześniej próg wysokości wynosił 30 m. Nowe wytyczne zaczną obowiązywać 26 listopada 2020 r. Próg wysokości 11 m odnosi się do wysokości, którą może osiągnąć typowa drabina straży pożarnej, powyżej której skokowo rośnie ryzyko dla mieszkańców w przypadku pożaru.

W konsultacjach rozpoczętych w ubiegłym roku rząd oszacował, że zmiana ta miałaby zastosowanie do ponad 1600 nowych budynków każdego roku. Od czasu pożaru w budynku wysokościowym Grenfell (62m, 24 piętra) oszacowano również, że około połowa tych budynków była już dobrowolnie wyposażona w tryskacze.

Zmiana przyniesie znaczną poprawę bezpieczeństwa przeciwpożarowego w nowych budynkach mieszkalnych w Anglii. Walia już wymaga instalacji tryskaczowych we wszystkich nowych mieszkaniach i domach, a rząd Szkocji ogłosił, że będzie wymagać instalacji tryskaczowych we wszystkich nowych mieszkaniach i wszystkich nowych mieszkaniach socjalnych od początku przyszłego roku.

Zamknij Menu