zarząd fundacji

dr Piotr Tofiło - Prezes Zarządu

rada programowa

Alan Brinson (EUROPEAN FIRE SPRINKLER NETWORK)

dr Christopher Wieczorek (FM GLOBAL)

dr Dariusz Ratajczak (niezależny ekspert)

Piotr Walawender (VICTAULIC)

Evgeny Benyaminowicz (RELIABLE)

Roman Babak (RAPIDROP)

Andrzej Lesiak (INSTAC)

Leszek Golachowski (RISKONET)

Piotr Czerkawski (DEKK)

Gniewosz Siemiątkowski (WILO)

Zamknij Menu