Wszystko | Aerozol | Chemia | Ciecz | CO2 | Clean | EN | FM | Gaz | Halon | Halocarbons | Hybryda | Hydrant | Inspekcje | Instalacja | Iskry | Komponenty | Konserwacja | Kuchnie | Mgła | Mieszkalny | NFPA | Pian | Pompy | Proszek | Rury | Testowanie | Tlen | Tryskacz | VdS | Wentylacja | Woda | Zasilanie | Zbiornik | Zimno | Zraszacz |

NumerTytułSłowa
NFPA 3Odbiory systemów przeciwpożarowych
NFPA 11Piany ciężkie, średnie i lekkiePiana
NFPA 12Systemy gaśnicze gazowe z dwutlenkiem węglaCO2
NFPA 13Systemy tryskaczoweWoda
NFPA 13DSystemy tryskaczowe w domach jedno i dwurodzinnych oraz domach fabrykowanych
NFPA 13RSystemy tryskaczowe w niskich budynkach mieszkalnychWoda Mieszkalne
NFPA 14Systemy hydrantoweWoda
NFPA 15Systemy zraszaczowe
NFPA 16Systemy tryskaczowe pianowo-wodne i zraszaczowe pianowo-wodnePiana
NFPA 17Systemy gaśnicze chemiczne mokreChemia
NFPA 17ASystemy gaśnicze chemiczne sucheChemia
NFPA 20Pompy przeciwpożarowe stacjonarne
NFPA 22Zbiorniki na wodę do prywatnej ochrony przeciwpożarowejZasilanie
NFPA 24Sieci przeciwpożarowe prywatne i ich armatura
NFPA 25Inspekcje, testowanie i konserwacja wodnych systemów przeciwpożarowych
NFPA 96Wentylacja i zabezpieczenia przeciwpożarowe w kuchniach komercyjnychKuchnie
NFPA 204Usuwanie dymu i ciepłaWentylacja Tryskacz
NFPA 291Zalecana praktyka w zakresie badania przepływu wody i znakowania hydrantów
NFPA 750Systemy gaśnicze mgłoweMgła
NFPA 770Systemy gaśnicze hybrydowe (woda i gaz obojętny).
NFPA 2001Systemy gaśnicze gazowe z gazem obojętnym (clean agent)
NFPA 2010Systemy gaśnicze aerozolowe
EN 12845 Stałe systemy gaśnicze - Automatyczne instalacje tryskaczoweEuro Woda
EN 12259 Stałe systemy gaśnicze - Komponenty systemów tryskaczowych i zraszającychEuro Woda
EN 16925 Stałe systemy gaśnicze - Automatyczne systemy tryskaczowe w budynkach mieszkalnychEuro Woda Mieszkalne
EN 14972 Stałe systemy gaśnicze - Instalacje na mgłę wodnąEuro Mgła Woda
EN 17450 Stałe systemy gaśnicze – Komponenty systemów mgły wodnejEuro Mgła Woda
EN 17451Stałe systemy gaśnicze - Automatyczne instalacje tryskaczowe - zestawy pompowe - projektowanie, montaż, instalacja i odbioryEuro
EN 15004 Stałe systemy gaśnicze - Instalacje gaśnicze gazoweEuro
EN 12094 Stałe systemy gaśnicze - Komponenty gazowych systemów gaśniczychEuro
EN 16750 Stałe systemy gaśnicze - Instalacje intertyzujące (obniżające stężenie tlenu)Euro
EN 15276 Stałe systemy gaśnicze - Instalacje gaśnicze aerozoloweEuro
EN 12416 Stałe systemy gaśnicze - Systemy proszkoweEuro Proszek
EN 13565 Stałe systemy gaśnicze - Systemy pianoweEuro Piana
CEN/TS 14816 Stałe systemy gaśnicze - Instalacje zraszaczoweEuro
EN 671 Stałe systemy gaśnicze - Systemy hydrantoweEuro
EN 17446 Systemy gaśnicze w kuchniach komercyjnychEuro Kuchnie
VdS 2093 Systemy gaśnicze CO2, planowanie i instalacja
Vds 2100 Wytyczne dotyczące wodnych instalacji gaśniczychWoda
VdS 2108 Wytyczne dotyczące systemów gaśniczych pianowych, planowania i instalacjiPiana
VdS 2109 Wytyczne dotyczące systemów zraszaczowych, planowania i instalacji
VdS 2106 Systemy wykrywania iskier, oddzielania iskier i gaszenia iskier, planowanie i instalacja
VdS 2132 Wytyczne dotyczące zatwierdzania firm instalujących systemy gaśnicze
VdS 2369 Rozwiązania zapobiegające zamarzaniuZimno
VdS 2377 Zakres zastosowań systemów tryskaczowych
VdS 2380 Systemy gaśnicze wykorzystujące nieskroplone gazy obojętne, planowanie i instalacja
VdS 2381 Systemy gaśnicze wykorzystujące gazy fluorowcopochodne (halocarbons), planowanie i instalacja
VdS 2454 Gazowe systemy gaśnicze, wymagania i metody badań
VdS 2518 Systemy gaszenia iskierIskry
VdS 2557 Planowanie i instalacja urządzeń do retencji wody gaśniczej
VdS 2562 Procedura zatwierdzania nowych technik gaśniczych
VdS 2807 Systemy gaśnicze do ochrony sprzętu w kuchniach komercyjnych, wymagania i metody badańKuchnie
VdS 2815 Interakcja systemów gaśniczych wodnych i systemów odprowadzania dymu i ciepła (SHEVS)Wentylacja Tryskacz
VdS 2896 Systemy tryskaczowe do budynków mieszkalnychMieszkalne
VdS 3100 Wysokociśnieniowe systemy mgły wodnej, wymagania i metody badańMgła
VdS 3124 Koncentraty pianowePiana
VdS 3141 Koncentraty pianowe w stałych instalacjach gaśniczychPiana
VdS 3188 Wytyczne dotyczące instalacji tryskaczowych mgłą wodną i instalacji gaszenia mgłą wodną (systemy wysokociśnieniowe), planowanie i instalacjaMgła
VdS 3472 Dodatek gaśniczy do wodyPiana
VdS 3518 Bezpieczeństwo i ochrona zdrowia w związku z instalacjami gaśniczymi gazowymi
VdS 3527 Systemy inertyzujące (obniżające stężenie tlenu), planowanie i instalacja
VdS 3843 Zastosowanie tryskaczy wiszących w instalacjach suchychTryskacz Zimno
VdS 3859 Projektowanie instalacji tryskaczowych do ochrony cieczy palnych
VdS 3891 Rurociągi ocynkowane galwanicznie w instalacjach tryskaczowychRury
VdS 3896 Dowód skuteczności dla koncentratów pianowych - przypadki zastosowań i dowód skuteczności dla koncentratów pianowych w stacjonarnych instalacjach gaśniczych wodnychPiana
VdS 4001 Systemy tryskaczowe, planowanie i instalacjaWoda
VdS 4033 Wodne urządzenia do gaszenia iskier w kanałach, wymagania i metody badańWoda
FMDS 2-0 Wytyczne dotyczące instalacji zraszaczy automatycznychWoda
FMDS 2-1 Korozja w automatycznych instalacjach tryskaczowychWoda
FMDS 2-5 Wytyczne dotyczące instalacji zraszaczy automatycznych w budynkach mieszkalnychWoda
FMDS 2-8 Ochrona przed trzęsieniami ziemi dla wodnych systemów przeciwpożarowychWoda
FMDS 2-10R Zawory suche, zraszaczowe, wstępnego działania oraz akcesoriaWoda Tryskacz
FMDS 2-81 Kontrola, testowanie i konserwacja systemów ochrony przeciwpożarowejInspekcje Testy Konserwacja
FMDS 2-89 Tabele strat tarcia dla rurRury
FMDS 3-0 Hydraulika Systemów PrzeciwpożarowychRury
FMDS 3-1 Zbiorniki i rezerwuary dualnego wykorzystania publicznego i przeciwpożarowegoZasilanie
FMDS 3-2 Zbiorniki na wodę dla ochrony przeciwpożarowejZasilanie
FMDS 3-3 Połączenia krzyżoweZasilanie
FMDS 3-4 Zbiorniki materiałowe wspierane nasypem ziemnymZasilanie
FMDS 3-6 Zbiorniki ziemne Zasilanie
FMDS 3-7 Pompy przeciwpożarowe
FMDS 3-10 Instalacja/konserwacja sieci przeciwpożarowych i ich wyposażenia
FMDS 3-11 Urządzenia regulujące przepływ i ciśnienie dla celów przeciwpożarowych
FMDS 3-26 Ochrona przeciwpożarowa obiektów niemagazynowych
FMDS 3-29 Niezawodność dostaw wody przeciwpożarowejZasilanie
FMDS 4-0 Specjalne systemy ochrony
FMDS 4-1N Stałe systemy zraszaczowe
FMDS 4-4N Systemy hydrantowe
FMDS 4-3N Systemy gaśnicze na pianę średnią i lekką
FMDS 4-7N Systemy gaśnicze na pianę ciężką
FMDS 4-9 Systemy gaśnicze oparte o flurowcopochodne (halocarbons) i gazy obojętne (clean agents).
FMDS 4-13 Systemy intertyzujące (obniżające stężenie tlenu)
FMDS 4-11N Systemy gaśnicze na dwutlenek węgla
FMDS 4-2 Systemy gaśnicze mgłoweMgła
FMDS 4-6 Systemy gaśnicze hybrydowe (woda i gaz obojętny)
FMDS 4-8N Systemy gaśnicze na Halon 1301
FMDS 4-10 Systemy gaśnicze chemiczne sucheChemia
FMDS 4-12 Systemy gaśnicze pianowePiana

Zamknij Menu