Wszystko | Budownictwo | Tryskacze | Zasilanie | Gaszenie | Elektryczność | Ogrzewanie | Zagrożenia | Składowanie | Różne | Ludzie | Ciśnienie | Mechanika

NumTemat
1-0Zabezpieczenia podczas budowy, przebudowy i rozbiórki[1]
1-1Konstrukcje i materiały budowlane ognioodporne[1]
1-2Trzęsienia ziemi[1]
1-3Wysokie budynki[1]
1-4Testy ogniowe[1]
1-5Demontaż i wysyłka próbek pokrycia dachowego do badań kalorymetrycznych[1]
1-6Wieże chłodnicze[1]
1-8Wieże antenowe i ich oznakowanie[1]
1-9Zakotwienie dachu w starszych budynkach z dachem drewnianym[1]
1-10Interakcja tryskaczy, klap dymowych oraz kurtyn dymowych[1]
1-11Pożary po trzęsieniu ziemi[1]
1-12Sufity i ukryte przestrzenie[1]
1-13Kominy[1]
1-15Panele fotowoltaiczne montowane na dachu[1]
1-17Odblaskowa izolacja ścian i sufitów[1]
1-20Ochrona przed zewnętrznym narażeniem na ogień[1]
1-21Odporność ogniowa elementów budynków[1]
1-22Maksymalna przewidywalna strata (MFL)[1]
1-24Ochrona przed uszkodzeniami spowodowanymi przez ciecze[1]
1-28Projektowanie w związku z wiatrem[1]
1-28RSystemy dachowe[1]
1-29Mocowanie pokrycia dachowego i elementy dachu nad pokryciem[1]
1-30Naprawa jedno- i wielowarstwowych systemów dachowych uszkodzonych przez wiatr[1]
1-31Panelowe systemy dachowe[1]
1-32Przeglądy i konserwacja zespołów dachowych[1]
1-33Zabezpieczanie prac dachowych z zastosowaniem palnika[1]
1-34Uszkodzenia spowodowane gradem[1]
1-35Roślinne systemy dachowe, użytkowe powierzchnie dachowe i tarasy[1]
1-36Drewno kompozytowe prefabrykowane[1]
1-40Powodzie[1]
1-42Czynniki ograniczające maksymalną przewidywalną stratę (MFL)[1]
1-44Konstrukcja ograniczająca straty[1]
1-45Systemy klimatyzacji i wentylacji[1]
1-49Obwodowe odprowadzanie wody[1]
1-52Weryfikacja terenowa odporności dachu na podnoszenie przez wiatr[1]
1-51Powłoki i farby ognioodporne do materiałów wykończeniowych wnętrz[1]
1-53Komory bezechowe[1]
1-54Obciążenia dachu i drenaż[1]
1-56Pomieszczenia czyste (cleanrooms)[1]
1-57Tworzywa sztuczne w budownictwie[1]
1-59Struktury z tkanin i membran[1]
1-60Budynki o chronionej konstrukcji metalowej i konstrukcji pokrytej materiałem bitumicznym[1]
1-61Drewno impregnowane ognioodpornie[1]
1-62Żurawie (dźwigi)[1]
2-0Wytyczne dotyczące instalacji tryskaczy automatycznych[2]
2-1Korozja w automatycznych instalacjach tryskaczowych[2]
2-5Wytyczne dotyczące instalacji tryskaczy automatycznych w budynkach mieszkalnych[2]
2-8Ochrona przed trzęsieniami ziemi dla wodnych systemów przeciwpożarowych[2]
2-10RZawory suche, zraszaczowe, wstępnego działania oraz akcesoria[2]
2-81Kontrola, testowanie i konserwacja systemów ochrony przeciwpożarowej[2]
2-89Tabele strat tarcia dla rur[2]
3-0Hydraulika Systemów Przeciwpożarowych[3]
3-1Zbiorniki i rezerwuary dualnego wykorzystania publicznego i przeciwpożarowego[3]
3-2Zbiorniki na wodę dla ochrony przeciwpożarowej[3]
3-3Połączenia krzyżowe[3]
3-4Zbiorniki materiałowe wspierane nasypem ziemnym[3]
3-6Zbiorniki ziemne [3]
3-7Pompy przeciwpożarowe[3]
3-10Instalacja/konserwacja sieci przeciwpożarowych i ich wyposażenia[3]
3-11Urządzenia regulujące przepływ i ciśnienie dla celów przeciwpożarowych[3]
3-26Ochrona przeciwpożarowa obiektów niemagazynowych[3]
3-29Niezawodność dostaw wody przeciwpożarowej[3]
4-0Specjalne systemy ochrony[4]
4-1NStałe systemy zraszaczowe[4]
4-2Systemy gaśnicze mgłowe[4]
4-3NSystemy gaśnicze na pianę średnią i lekką[4]
4-4NSystemy hydrantowe[4]
4-5Gaśnice przenośne[4]
4-6Systemy gaśnicze hybrydowe (woda i gaz obojętny)[4]
4-7NSystemy gaśnicze na pianę ciężką[4]
4-8NSystemy gaśnicze na Halon 1301[4]
4-9Systemy gaśnicze oparte o flurowcopochodne (halocarbons) i gazy obojętne (clean agents).[4]
4-10Systemy gaśnicze chemiczne suche[4]
4-11NSystemy gaśnicze na dwutlenek węgla[4]
4-12Systemy gaśnicze pianowe[4]
4-13Systemy intertyzujące (obniżające stężenie tlenu)[4]
5-1Sprzęt elektryczny w niebezpiecznych (sklasyfikowanych) lokalizacjach[5]
5-3Elektrownie hydroelektryczne[5]
5-4Transformatory[5]
5-8Elektryczność statyczna[5]
5-10Uziemienie ochronne systemów i urządzeń elektroenergetycznych[5]
5-11Ochrona odgromowa i przeciwprzepięciowa systemów elektrycznych[5]
5-12Elektryczne generatory prądu przemiennego[5]
5-14Obiekty telekomunikacji[5]
5-17Silniki i napędy o regulowanej prędkości[5]
5-18Ochrona sprzętu elektrycznego[5]
5-19Rozdzielnice i wyłączniki automatyczne[5]
5-20Testowanie elektryczne[5]
5-21Oświetlenie wyładowcze metalohalogenkowe o dużej intensywności (HID).[5]
5-23Projektowanie i ochrona systemów zasilania awaryjnego i rezerwowego[5]
5-25Stacje przetwornic wysokiego napięcia prądu stałego [5]
5-28Systemy akumulatorów prądu stałego[5]
5-30Systemy korekcji współczynnika mocy i statycznego reaktywnego kompensatora[5]
5-31Kable i szyny zbiorcze[5]
5-32Centra danych i powiązane obiekty[5]
5-33Systemy magazynowania energii w akumulatorach litowo-jonowych[5]
5-40Systemy sygnalizacji pożaru[5]
5-48Automatyczne wykrywanie pożaru[5]
5-49Detektory gazów i oparów oraz systemy analityczne[5]
6-0Elementy przemysłowych urządzeń grzewczych[6]
6-20Ogrzewacze pomieszczeń[6]
6-5Kotły wielopalnikowe opalane olejem i gazem[6]
6-3Urządzenia do ogrzewania indukcyjnego i dielektrycznego[6]
6-23Kotły wodnorurowe[6]
6-18System kontroli bezpieczeństwa FM Cock[6]
6-17Piece obrotowe i suszarnie[6]
6-13Obiekty opalane paliwem odpadowym[6]
6-11Termiczne i regeneracyjne utleniacze katalityczne[6]
6-6Implozje kotłów i pieców[6]
6-2Kotły na pył węglowy[6]
6-22Kotły płomienicowe[6]
6-14Kotły z odzyskiem ciepła[6]
6-10Piece procesowe[6]
6-12Zabezpieczenie kotłów przed niskim poziomem wody[6]
6-9Przemysłowe piekarniki i suszarki[6]
6-8Nagrzewnice powietrza do spalania[6]
6-7Kotły ze złożem fluidalnym[6]
6-4Kotły jednopalnikowe opalane olejem i gazem[6]
6-21Kotły do ​​odzysku chemicznego[6]
7-0Przyczyny i skutki pożarów i eksplozji[7]
7-1Ochrona przeciwpożarowa zakładów tekstylnych[7]
7-2Odzysk rozpuszczalników odpadowych[7]
7-3Symulatory lotu i inne[7]
7-4Maszyny papiernicze i suszarki do masy celulozowej[7]
7-6Zbiorniki plastikowe i wyłożone tworzywem sztucznym[7]
7-7Urządzenia do produkcji półprzewodników[7]
7-7RUrządzenia do produkcji półprzewodników[7]
7-9Zbiorniki zanurzeniowe, powlekarki przepływowe i powlekarki walcowe[7]
7-10Urządzenia do obróbki drewna i obróbki drewna[7]
7-11Przenośniki[7]
7-12Górnictwo i Przeróbka Minerałów[7]
7-13Chłodzenie mechaniczne[7]
7-14Ochrona przeciwpożarowa zakładów chemicznych[7]
7-15Garaże[7]
7-16Barykady[7]
7-17Systemy ochrony przeciwwybuchowej[7]
7-20Kuchnie olejowe[7]
7-21Walcownie[7]
7-22Hydrazyna i jej pochodne[7]
7-23Dane dotyczące ogólnych klas chemikaliów[7]
7-24Środki porotwórcze[7]
7-25Produkcja żelaza w wielkim piecu i produkcja stali w oparciu o podstawowy tlen[7]
7-26Produkcja szkła[7]
7-27Nakładanie natryskowe materiałów łatwopalnych i zapalnych[7]
7-28Materiały Energetyczne[7]
7-29Składowanie łatwopalnych cieczy w przenośnych pojemnikach[7]
7-30NInstalacje do ekstrakcji rozpuszczalnikami[7]
7-31Składowanie produktów aerozolowych[7]
7-32Operacje na cieczach zapalnych[7]
7-33Stopione metale i inne materiały[7]
7-35Separacja powietrza: tlen i azot[7]
7-35RProcesy separacji powietrza[7]
7-36Operacje farmaceutyczne[7]
7-37Płyny do cięcia[7]
7-38Zapobieganie stratom w zakładach produkujących paliwo etanolowe[7]
7-39Wózki podnośnikowe[7]
7-40Mobilny sprzęt przemysłowy[7]
7-41Obróbka cieplna materiałów przy użyciu hartowania w oleju i kąpieli w stopionej soli[7]
7-42Wybuchy chmur pary[7]
7-43Bezpieczeństwo Procesowe[7]
7-45Elementy sterujące bezpieczeństwem, alarmy i blokady (SCAI)[7]
7-46Reaktory i reakcje chemiczne[7]
7-49Awaryjne wentylowanie zbiorników[7]
7-50Gazy sprężone w butlach przenośnych i magazynowanie luzem[7]
7-51Acetylen[7]
7-52Tlen[7]
7-54Gaz ziemny i rurociągi gazowe[7]
7-55Magazynowanie skroplonego gazu ziemnego (LPG) w instalacjach stacjonarnych[7]
7-57Celulozownie i Papiernie[7]
7-58Dwutlenek chloru[7]
7-59Inertyzacja i oczyszczanie zbiorników i sprzętu[7]
7-61Obiekty przetwarzające materiały radioaktywne[7]
7-64Wytapianie aluminium[7]
7-72Piece do reformowania i krakingu[7]
7-73Odpylacze i systemy zbierania[7]
7-74Gorzelnie[7]
7-75Składowanie i mielenie ziarna[7]
7-76Zapobieganie i łagodzenie wybuchu i pożaru pyłu palnego[7]
7-77Testowanie silników i wyposażenia dodatkowego[7]
7-78Przemysłowe układy wydechowe[7]
7-79Ochrona przeciwpożarowa turbin gazowych i generatorów elektrycznych[7]
7-80Nadtlenki organiczne i materiały utleniające[7]
7-81Klasyfikacja zagrożeń związanych z nadtlenkami organicznymi[7]
7-82NSkładowanie płynnych/stałych materiałów utleniających (NFPA)[7]
7-83Systemy drenażowe i ograniczające ciecze łatwopalne[7]
7-84Nadtlenek wodoru[7]
7-85Metale palne i reaktywne[7]
7-86Azotan celulozy[7]
7-88Zewnętrzne zbiorniki do składowania cieczy zapalnych[7]
7-89Saletra amonowa i nawozy mieszane zawierające azotan amonu[7]
7-90Fabryki budynków mieszkalnych i pojazdów rekreacyjnych[7]
7-91Wodór[7]
7-92Tlenek etylenu[7]
7-93Hangary lotnicze, zakłady produkcyjne i montażowe statków powietrznych oraz ochrona wnętrz statków powietrznych podczas montażu[7]
7-94Jednostki syntezy amoniaku[7]
7-95Sprężarki[7]
7-96Drukarnie[7]
7-97Czyszczenie metalu[7]
7-98Płyny hydrauliczne[7]
7-99Systemy płynów przenoszących ciepło[7]
7-101Ochrona przeciwpożarowa turbin parowych i generatorów elektrycznych[7]
7-103Odzyskiwanie terpentyny w celulozie i papierze: papiernie[7]
7-104Procesy obróbki metali[7]
7-106Naziemna energia fotowoltaiczna[7]
7-108Krzemowodór[7]
7-109Elektrownie opalane paliwem[7]
7-110Przemysłowe systemy sterowania[7]
7-111Przemysł procesów chemicznych[7]
7-111AEtanol do paliw[7]
7-111BSadza techniczna[7]
7-111CDwutlenek tytanu[7]
7-111DEkstrakcja nasion oleistych[7]
7-111EInstalacje elektrolityczne chlorowo-alkaliczne[7]
7-111FKwas Siarkowy[7]
7-111GAmoniak i pochodne amoniaku[7]
7-111HOlefiny[7]
7-111IPrzygotowanie tuszy, farb i powłok[7]
8-1Klasyfikacja towarów[8]
8-3Składowanie opon gumowych[8]
8-7Magazynowanie włókien w belach[8]
8-9Magazynowanie towarów klas 1, 2, 3, 4 i tworzyw sztucznych[8]
8-10Magazyn węgla i węgla drzewnego[8]
8-18Składowanie wiszących ubrań[8]
8-21Składowanie papieru w rolce[8]
8-22Składowanie zbelowanej makulatury[8]
8-23Składowanie zwiniętej włókniny[8]
8-24Składowanie nieużywanych palet[8]
8-27Składowanie drewna w zrębkach[8]
8-28Składowanie kłód drewna na zewnątrz[8]
8-29Składowanie w chłodniach[8]
8-30Składowanie dywanów[8]
8-33Systemy składowania i wyszukiwania karuzelowego[8]
8-34Ochrona automatycznych systemów składowania i wyszukiwania[8]
9-0Integralność aktywów[9]
9-1Nadzór nad obiektem i posesją[9]
9-3Trendy kosztowe w USA i Kanadzie (z wyjątkiem Portoryko).[9]
9-10Trendy kosztowe w pozostałej części świata[9]
9-16Włamania i kradzieże[9]
9-18Zapobieganie zamarznięciu[9]
9-19Pożary lasów i terenów naturalnych[9]
10-4Zarządzanie wykonawcami[10]
10-0Czynnik ludzki w ochronie własności[10]
10-1Planowanie przed incydentem i reagowanie kryzysowe[10]
10-3Zarządzanie pracami gorącymi[10]
10-5Planowanie odbudowy po katastrofie[10]
10-6Ochrona przed podpaleniami i innymi pożarami zapalającymi[10]
10-7Zarządzanie osłabioną ochroną przeciwpożarową[10]
10-8Operatorzy[10]
12-2Zbiorniki i rurociągi[11]
12-3Komory wsadowe pulpy pracy ciągłej i powiązane zbiorniki procesowe[11]
12-6Komory wsadowe pulpy i powiązane zbiorniki procesowe[11]
12-14Kotły na ciepło odpadowe[11]
12-43Urządzenia redukujące ciśnienie[11]
12-53Absorpcyjne systemy chłodnicze[11]
13-3Turbiny parowe[12]
13-6Koła zamachowe i wielokrążki[12]
13-7Przekładnie[12]
13-8Prasy siłowe[12]
13-10Turbiny i farmy wiatrowe[12]
13-17Turbiny gazowe[12]
13-18Sprzęgła przemysłowe i łączniki[12]
13-24Wentylatory i dmuchawy[12]
13-26Silniki spalinowe[12]
17-4Monitorowanie i diagnostyka drgań w maszynach wirujących[12]
Zamknij Menu