Być może pamiętają Państwo, że w styczniu tego roku zorganizowaliśmy konferencję POLIG 24 poświęconą stałym urządzeniom gaśniczym oraz ograniczaniu strat pożarowych (link1, link2). Pragniemy uczynić z niej stałe wydarzenie w kalendarzu osób, które w swojej pracy stykają się z tymi kwestiami (ubezpieczyciele, rzeczoznawcy, projektanci, architekci, konsultanci, instalatorzy, funkcjonariusze, zarządcy budynków, inwestorzy, decydenci i inni).
Widzimy, że środowiska te potrzebują zarówno wartościowej wiedzy (światowej i krajowej) jak również platformy do interakcji, wymiany doświadczeń oraz współpracy.

Właśnie planujemy kolejną edycję tej konferencji oraz prowadzimy rozmowy z prelegentami z Polski i zagranicy.
Chcielibyśmy zachęcić Państwa do przekazywania nam swoich przemyśleń, pomysłów, propozycji oraz życzeń w zakresie zagadnień i tematów na konferencję, jak również potencjalnych prelegentów.
Poniżej przedstawiamy listę obszarów, które można wykorzystać jako źródło inspiracji. Nie jest to oczywiście lista zamknięta.
Będziemy wdzięczni za wszelkie uwagi, sugestie i pomysły. Spróbujemy je w miarę możliwości wykorzystać.
Podkreślany, że bardzo ważną kwestią jest dla nas wartość merytoryczna i szkoleniowa wszelkich propozycji.
Osoby i firmy zainteresowane współpracą prosimy o kontakt, również w kwestiach sponsorskich i reklamowych.


Zagrożenia i ich klasyfikacja
Ochrona przestrzeni magazynowych
Tworzywa, papier, opony, tkaniny, otwarte pojemniki…
Ciecze, aerozole, gazy
Chłodnie i przestrzenie zimne
Składowanie zautomatyzowane
Ochrona przestrzeni niemagazynowych
Systemy tryskaczowe
Rodzaje systemów, tryskaczy, ich zastosowania
Pompy i pompownie
Sieci rurowe, zawory, komponenty
Źródła wody, zbiorniki
Projektowanie, obliczenia
Inne systemy
Hydrantowe
Mgła wodna
Hybrydowe (mgła, gaz)
Piana
Gaz
Aerozol
Inertyzujące (OxyReduct itp)
Zastosowania SUG
Produkcja, przemysł
Centra danych, serwerownie
Tunele
Energetyka
Garaże
Dziedzictwo kultury, muzea, zabytki, obiekty sakralne
Archiwa
Edukacja
Laboratoria
Recycling, odpady
Magazynowanie paliw, petrochemia
Transport, dworce, tabor, lotnictwo, hangary
Przestrzenie ukryte, szachty, pomieszczenia techniczne, tunele kablowe
Inne np. ochrona przed promieniowaniem cieplnym
Nowe zagrożenia
Odnawialne źródła energii
Baterie
Drewno
Elektromobilność
Zagrożenie ludzi
Budynki wysokie/wysokościowe
Biura
Handel
Mieszkalne
Domy opieki
Hotele
Służba zdrowia
Punkt widzenia
Inwestorzy, użytkownicy końcowi
Projektanci
Ubezpieczyciele i brokerzy
Straż pożarna
Niezawodność instalacji
Zapewnianie jakości
Instalowanie, prace instalacyjne
Inspekcje, testowanie, utrzymanie, konserwacja
Korozja i długofalowe działanie
Inspekcje i obsługa zdalna
Niezależne audyty
Współdziałanie tryskaczy z wentylacją

Standardy – podstawy, zmiany, różnice (EN-NFPA-FM-VdS)
Przepisy, porównania międzynarodowe, mankamenty i proponowane zmiany
Interwencja straży pożarnej
Inżynieria i projektowanie w oparciu o cele funkcjonalne
Planowanie inwestycji
Aspekty ubezpieczeniowe ochrony przeciwpożarowej
Korzyści ze stosowania instalacji gaśniczych
Certyfikacja
Badania
Innowacje
Dane i statystyki (pożary, skuteczność gaszenia itp.)
Analizy kosztowe, analizy koszt-efekt itp.
Straty pożarowe, lekcje, studia przypadku
Konsekwencje pożarów
Strategie, koncepcje, metody zapobiegania stratom
Zrównoważony rozwój, ochrona środowiska, filozofia ESG
Digitalizacja, BIM, narzędzia projektowe

Zamknij Menu