zarząd fundacji

dr Piotr Tofiło – Prezes Zarządu

rada programowa

Alan Brinson (EUROPEAN FIRE SPRINKLER NETWORK)

dr Christopher Wieczorek (FM GLOBAL)

dr Dariusz Ratajczak (niezależny ekspert)

Piotr Walawender (VICTAULIC)

Evgeny Benyaminowicz (RELIABLE)

Roman Babak (RAPIDROP)

Hubert Marchewa (INSTAC)

Leszek Golachowski (RISKONET)

Piotr Czerkawski (DEKK)

Gniewosz Siemiątkowski (VID FireKill)

Działalność

 • Organizacja konferencji dotyczących stałych urządzeń gaśniczych
 • Udział w pracach Polskiego Komitetu Normalizacyjnego (KT 244 ds. Sprzętu, Środków i Urządzeń Ratowniczo – Gaśniczych)
 • Stworzenie strony badawczo-edukacyjnej FireMap o dużych pożarach i stratach pożarowych w Polsce
 • Przygotowanie propozycji minimalnych kwalifikacji z zakresu projektowania i montażu instalacji gaśniczych do Zintegrowanego Rejstru Kwalifikacji.
 • Analiza filozofii i zasad ochrony budynków produkcyjno-magazynowych w innych krajach europejskich i USA
 • Analiza zawartych w przepisach korzyści płynących ze stosowania instalacji gaśniczych w krajach europejskich i USA
 • Analiza z zakresu niezawodności instalacji gaśniczych w Polsce
 • Analiza porównawcza filozofii ochrony budynków w Polsce i innych krajach europejskich
 • Przetłumaczenie normy PN-EN 12845 oraz doprowadzenie do jej publikacji przez PKN
 • Przetłumaczenie normy NFPA 13 (trwa weryfikacja)
 • Współpraca z wybranymi firmami ubezpieczeniowymi mająca na celu zbadanie sposobu postrzegania przez tą branżę instalacji gaśniczych w budynkach produkcyjno-magazynowych i uwzględniania ich w praktyce ubezpieczeniowej
 • Publikacje o tematyce instalacji gaśniczych w czasopismach z zakresu ochrony przeciwpożarowej
 • Wsparcie i koordynacja programu stypendialnego dla studentów pracujących naukowo na rzecz instalacji gaśniczych

Zamknij Menu